Sidebar

29
Sun, Jan

Melancholisch huilt een windvlaag door het oude riet

Albert Renooij (1890-1954)

Van april tot en met oktober 2011 en in april, juni en oktober 2012 publiceerde Arne van Mourik in De Problemist een serie van zes artikelen plus epiloog over de dammer/problemist en dichter Albert Renooij. Om het gedachtegoed van deze Noord-Hollandse denker voor een breder publiek toegankelijk te maken is besloten deze ruime samenvatting, inclusief extra foto’s en gedichten (of fragmenten daarvan), online te publiceren
Veel dank wordt uitgesproken aan mevrouw Nelly Hopstaken-Klijnsma, geboren Renooij, die vrijwel alle informatie niet het damspel betreffende aanleverde.

Klik hier wanneer u de gehele samenvatting inclusief bijlagen wilt lezen.