Sidebar

29
Sun, Jan

Renooij

De familienaam Renooij komt, voor zover wij weten, niet uit het plaatsje Rhenoy.
De familie heeft zich o.a  gevestigd in Noord-Holland.
De eerste Renoij die wij, Annelize Crince le Roy-Renooij en ik hebben gevonden is Jan Renoij.
Deze Jan had 3 zonen: n.l. Gerrit, Servaes en Jan.
Gerrit was getrouwd met Anna de Potis, dr, van Collaert en Clara Vrancx. Hij was rekenmeester van Karel denV en door deze genobiliteerd op 24-05-1524.
Door koop werd hij in 1542 Heer van Spijck. Hij is overleden in Spijck op 05-08-1567.
Serveas is geboren in Coevorden. Hij was getrouwd met Ewalda Laurensdr. Bronchorst dr. van Laurens en Marg. Mol dr. van Joris en Lijsb. Van Amerongen. Hij was rentmeester te Vollehove.
Jan: van hem is alleen bekend dat ook hij rentmeester was.

Er is nog een tak Renoij uit die tijd en wel van Aert Renoy. Hij is geboren in Coevorden en trouwde … (van) Rhoon dr. van Boudewijn van Rhoon, kanselier in 1577 (Overijss. Alm. 1864, blz. 12. Hij was rentmeester van Vollehove en Cuinre.)
Zijn Zoon Boldewijn, trouwde in 1616 Machteld van Sloet, geboren in1591, dr. van Reynt Sloet, geb. 1560. overl. 1603 en Catharina Bleyenberg. Hun zoon is Aert of Arent Jan van Renoy, geb. in 1618, die in 1642 trouwde met Cornelia van der Dussen, dr. van Pieter (Jerusalems Heer of Ridder van het Heilig Graf) en Anna van der Stock en kleindochter van Cornelis en Cornelia Beuamong (hun huwelijk was in 1582)
Kinderen van Aert en Cornelia zijn:
Anna Maria die trouwde met Everard van Staveren
Boudewijn, geb.? overl. 17-10-1706
Machteld, eerste huwelijk met Pieter van Borselen
tweede huwelijk met Simon van Tetrode
Isabella geb. en overl.?
Welke familierelatie Gerrit en Aert hebben is ons niet bekend.
Dit zijn allen Renoij’s waarbij wij geen aansluiting hebben kunnen vinden.

Onze eerste rechtstreekse voorvader is Lodewijck van Renoij. Hij is vermoedelijk geboren in Maasdam
(Hoekse Waard) en overleden op 08-12-1701 in Den Haag. Hij was koetsier bij Jonker Jacob van Reijgersbergen, Heer van Couwerve en Krabbendijke. Hij was getrouwd met Adriaentje Teunis dr. Keyser. Bij testament anno 1668 werden hun drie zonen genoemd: Rutger, Adriaen en Antonie
Annelize en ik stammen af van Rutger.

Albert Renooij (1890-1954)

Van april tot en met oktober 2011 en in april, juni en oktober 2012 publiceerde Arne van Mourik in De Problemist een serie van zes artikelen plus epiloog over de dammer/problemist en dichter Albert Renooij. Om het gedachtegoed van deze Noord-Hollandse denker voor een breder publiek toegankelijk te maken is besloten deze ruime samenvatting, inclusief extra foto’s en gedichten (of fragmenten daarvan), online te publiceren
Veel dank wordt uitgesproken aan mevrouw Nelly Hopstaken-Klijnsma, geboren Renooij, die vrijwel alle informatie niet het damspel betreffende aanleverde.

Klik hier wanneer u de gehele samenvatting inclusief bijlagen wilt lezen.

Van Leeuwen

Margaretha van Leeuwen geboren 7 juni 1923 te Enkhuizen en overleden 30 oktober 1953\ was gehuwd met Albert Renooij geboren te Hoogwoud 15 februari 1980  getrouwd op 29 december 1949 te Berkhout en overleden op 12 oktber 1954.
Margaretha haar vader is verongelukt bij een klein watertje de Hulk genoemd. Hij is onder de trein gekomen met zijn vrachtwagen. Hoogstwaarschijnlijk is de laag staande zon de oorzaak geweest van het ongeluk.